Om dirigenten

Ole Andreas Fevang er oppvokst i Lier. Han fullførte sin kantorutdannelse ved Norges Musikkhøgskole i Oslo i 2011. Fra 2011 til 2013 studerte han i Mainz i Tyskland, hvor han fikk beste karakter på sin eksamen i master i orgelspill.

 

Ole Andreas var dirigent for Oslo Domkirkes Guttekor fra 2009 til 2011, og ledet dem gjennom flere store konsertprosjekter, TV-produksjoner samt turnéer til Sverige og England. Fra august 2013 jobber han som kantor i Elverum.