Kontakt oss

Leder Hieke Elgersma, tlf 957 91 644

 

Ta kontakt med dirigent Ole Andreas Fevang på tlf 992 32 781 eller ole.andreas.fevang@elverum.kirken.no

hvis du har lyst til å synge i Cantate Domino.

 

Du når oss også på epost: cantatedominoelverum@gmail.com